top of page

Out of Abundance

Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen, maar Ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid (Joh 10:10)

_edited_edited.png

Stichting Out of Abundance staat naast mensen die door psychisch of fysiek misbruik zijn beschadigd en de stichting begeleidt mensen terug naar een waardevol bestaan in de maatschappij. Dit vanuit het geloof dat elk mens is geschapen naar het evenbeeld van God. Stichting Out of Abundance is werkzaam in Roemenië.

Het logo van de Stichting Out of Abundance is een afbeelding van een beeld op het plein van de revolutie van 1989, in Boekarest. Het is het beeld van de helden van de revolutie. Doret heeft dit beeld als logo voor de stichting gekozen vanwege het feit dat het een groep mensen is waarvan er maar 3 op de grond staan en de rest gedragen wordt. En toch hebben ze met elkaar een revolutie teweeggebracht. Zo ziet Doret dat ook in het werk van de stichting. Dat ze naast de vrouwen kunnen staan, deels dragend maar tegelijk ook samen strijdend totdat ze sterk genoeg zijn om op eigen benen te staan.

bottom of page