top of page

Steun ons

Jouw steentje bijdragen

Gebed

Bid voor Doret, haar gezin, haar werk.

Doe een gift

Stichting Out of Abundance is een non-profit organisatie en alle gedoneerde gelden worden besteed aan de activiteiten. De stichting verwerft gelden op verschillende manieren, onder andere door giften, donaties, subsidies, schenkingen, erfstellingen, legaten, et cetera. Dit kan zijn van individuen, kerken, overheidsinstellingen en bedrijven. Het streven is om de wervingskosten zo laag mogelijk te houden


Alle bestuursleden zetten zich vrijwillig in en ontvangen geen vergoedingen.


Wilt u het werk van deze stichting steunen dan kan dat eenmalig of maandelijks door overmaking naar de onderstaande rekening.


Wij zijn altijd of zoek naar donateurs, eenmalig of gestructureerd:

Stichting Out of Abundance

IBAN: NL36INGB0008731700

(Stichting Out of Abundance heeft een ANBI-status en donaties zijn fiscaal aftrekbaar)

Voor eventuele vragen kunt u contact met ons opnemen. 

bottom of page