top of page

Missie en doelstelling

De stichting heeft als doel in het algemeen belang naast mensen te staan die beschadigd zijn in dit leven.Deze beschadiging komt voort uit een psychisch of fysiek  misbruik  van de persoon door derde of de beschadiging is opgelopen door enige vorm van verslaving.  


Onze intentie is om mensen die hierdoor in een moeilijk/pijnlijk  bestaan leven bij te staan. Hen te begeleiden in het proces van dat pijnlijke leven dat ze leefden naar een bestaan in de maatschappij waar ze als waardevol worden gezien en gewaardeerd worden gewoon om wie ze zijn.


Dit vanuit de wetenschap dat God ons gemaakt heeft naar zijn evenbeeld  en dat zijn doel met ons niet is om in gebrokenheid te leven. Maar zoals Johannes 10:10 zegt dat Jezus gekomen is om leven te geven en overvloed. Vanuit dat leven en die overvloed willen we uitdelen. Dit doen we door het aanbieden van vriendschap, huisvesting, geestelijke begeleiding, praktisch werk en alles wat nodig blijkt te zijn in dit proces.

Samenwerking

In het licht van deze doelstelling is Doret uitgezonden naar en werkzaam met de lokale stichting “Usa Deschisa”, waar ze werkzaam is onder overlevers van mensenhandel in alle vormen die er bestaan onder mannen, vrouwen en kinderen. En hoewel we niet veel kunnen delen over de verhalen ivm veiligheid willen we toch iets delen zodat u snapt waar we mee geconfronteerd worden.


Usa Deschisa werkt via een holistische benadering. Dit betekent dat we alle hulp bieden die nodig is om de overlevers te helpen hun leven weer goed op de rit te krijgen. Zo bieden we juridische, medische, psychologische en maatschappelijke begeleiding aan. We hebben een spoed opvanghuis voor vrouwen met hun kinderen en helpen ambulant als veilige opvang niet noodzakelijk is. Het is moeilijk te beschrijven wat deze vrouwen, mannen en kinderen doormaken maar hopelijk kunnen de volgende verhalen iets oplichten van deze duistere wereld waar ze in gezeten hebben en de hoop die we samen met u kunnen bieden.

Verhalen

  • Een moeder met 2 kinderen kwam 5 jaar geleden in ons programma. Moeder groeide op bij haar grootouders op de vuilnisbelt van een van de grotere steden in het noorden van Roemenië. Omdat er geen andere mogelijkheden waren om geld te verdienen, geen scholing en moeder van 1 zoon, kwam ze in de handen van een mensenhandelaar en werd ze als prostituee verhandeld. Aldaar kreeg ze ook een dochter. Gered door de georganiseerde misdaad alhier kwam ze samen met anderen in onze zorg terecht. Haar zoon belandde bij de vader en de dochter bij opa en oma op de vuilnisbelt. In de shelter heeft Maria grote veranderingen doorgemaakt, ze ontving therapie en ze is uiteindelijk gaan werken.


Maar haar moederhart besloot uiteindelijk om terug te gaan naar haar toenmalige vriend zodat ze de kinderen weer samen in haar zorg kon hebben. We bleven contact houden, we zijn op de vuilnisbelt geweest en we hebben geholpen met het aanleggen van verwarming in hun 1-kamer huisje.


Totdat ze opeens in paniek ons midden in de nacht belde. Ze was haar huis ontvlucht in haar pyjama, met 1 meter sneeuw en -10 graden buiten. Haar kinderen had ze achtergelaten. Waarom? Omdat haar vriend vond dat ze de prostitutie wel weer in kon om nu voor haar gezin geld te verdienen. Hij had vrienden en klanten uitgenodigd en op moment dat ze weigerde heeft hij haar bijna dood neergeslagen.


Op ons advies is ze bij de politie terecht gekomen en die hebben haar kleren gegeven en op de trein naar ons gezet. Met 3 ribfracturen, kneuzing van lever en nieren, en een schedelbasisfractuur kwam ze bij ons terecht. Na medische behandeling en wederom opgenomen in ons programma stopte onze zorg niet bij haar. Vriend is erg agressief, hij heeft voor moord in de gevangenis gezeten dus de kinderen waren daar ook niet veilig. Na gelijk te hebben gekregen via het gerechtshof mochten we de kinderen ophalen. Dit was een gevaarlijke actie waarbij er weinig hulp was van politie en kinderbescherming


Maar met een snelle actie hadden we de kinderen in onze auto en konden we hen ook een veilige plek bij hun moeder bieden. Moeder werkt nu fulltime, de kinderen gaan naar school. Er wordt geld gespaard zodat moeder op het moment dat ze daar klaar voor is ze hun eigen plek kunnen hebben. Hoopvol kijken we naar hun toekomst.


  • Een tiener met een verstoorde thuissituatie word op school gerekruteerd. Door de aandacht die ze krijgt belandt ze als snel in een loverboy situatie. Als haar cijfers dalen, ze minder vaak op school komt en ze hulp vraagt aan de directrice wordt ze uitgemaakt voor slet. Helaas krijgt ze niet de hulp die ze nodig zou hebben.


Gedesillusioneerd belandt ze in een depressie en kan haar “vriend” doen en laten met haar wat ze wil. Uiteindelijk komt ze voor in een onderzoek van de politie afdeling georganiseerde misdaad. Ze besluit daarop de geboden hulp aan te nemen en zelf op de bus te stappen naar onze opvang. Hier wordt ze voor haar depressie en trauma geholpen, en gaat ze weer terug naar school waar ze de beste van de klas is.


Ze heeft naast school ondertussen een PR cursus gedaan en zal daarin verder gaan studeren zodra ze klaar is met de middelbare school. Tevens is ze de eerste vrouw in ons programma die autorij lessen aan het nemen is om volledig onafhankelijk te zijn. En dat alles met 19 jaar. We zijn trots op de vechtkracht die deze jonge vrouw heeft.


Ondertussen heeft ze haar rechtzaak gewonnen en een goede schadevergoeding gekregen. De mogelijkheden liggen open voor een mooie toekomst.

ANBI

Stichting Out of Abundance.


RSIN: 853009211

Postadres:

James Stewartstraat 212, 1325JL Almere

Telefoon: 0633615434

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter: R. Neuteboom
Penningmeester: J. van der Straten

Secretaris: C. Smid

Beleidsplan Stichting Out of Abundance 2019-2024

Registratie: De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 58371540.

Doelstelling:  De stichting heeft als doel in het algemeen belang naast mensen te staan die beschadigd zijn in dit leven.  Deze beschadiging komt voort uit een psychisch of fysiek  misbruik  van de persoon door derde of de beschadiging is opgelopen door enige vorm van verslaving.  Onze intentie is om mensen die hierdoor in een moeilijk/pijnlijk  bestaan leven bij te staan. Hen te begeleiden in het proces van dat pijnlijke leven dat ze leefden naar een bestaan in de maatschappij waar ze als waardevol worden gezien en gewaardeerd worden gewoon om wie ze zijn. Dit vanuit de wetenschap dat God ons gemaakt heeft naar zijn evenbeeld  en dat zijn doel met ons niet is om in gebrokenheid te leven. Maar zoals Johannes 10:10 zegt dat Jezus gekomen is om leven te geven en overvloed. Vanuit dat Leven en die Overvloed willen we uitdelen. Dit door het aanbieden van vriendschap, huisvesting, geestelijke begeleiding, praktisch werk en alles wat nodig blijkt te zijn in dit proces.


Werkzaamheden die de stichting verricht:

De stichting ondersteunt met financiële middelen en advies zendelingen  in binnen- en buitenland die zich ter ondersteuning van het algemeen belang inzetten voor de begeleiding - in de breedste zin des woords - van de in de doelstelling benoemde, beschadigde personen.Tevens worden binnen het genoemde kader projecten ondersteund.

Hiervoor werft de stichting gelden bij derden, waaronder familie, vrienden, kerkgenootschappen, etc.

De stichting verspreidt middels een vertegenwoordiging enkele keren per jaar  nieuws over deze activiteiten.


Bestuur: de stichting bestaat uit tenminste 3 – van elkaar onafhankelijke - bestuursleden. Beslissingen worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Beloning bestuurders: de bestuurders van Stichting Out of Abundance ontvangen geen beloning.

Opheffing: bij opheffing van de stichting vervalt het overblijvende positieve saldo aan een algemeen nut beoogende instelling met gelijksoortige doelstelling.

Statuten: de stichting streeft geen commerciële belangen na. De werkzaamheden zijn zonder winstoogmerk.

Administratie: De stichting houdt een (financiele) administratie bij waaruit blijkt: dat er geen beloningen aan bestuurders worden uitgegeven, de aard en de omvang van de kosten van werving en beheer evenals de anderen door de instelling gemaakte kosten, de aard en de omvang van de inkomsten en het aangehouden vermogen van de instelling. Jaarlijks worden deze gegevens middels een externe adviseur gecontroleerd en vastgelegd in een financieel jaaroverzicht, dat onderwerp van goedkeuring is door het bestuur. Vervolgens wordt dit overzicht  gepubliceerd  op de webside.


Beperkt eigen vermogen: Het vermogen blijft beperkt tot een vermogen dat nodig is voor de continuïteit van de stichting.


Beheer en bestedingen van het vermogen: Het vermogen van de stichting wordt aangehouden op een spaarrekening. Met het vermogen doet de stichting geen beleggingen.


Manieren van geldwerven: De stichting verwerft gelden op verschillende manieren, o.a. door giften, donaties, subsidies, schenkingen, erfstellingen, legaten, etc. . Dit kan zijn van individuen, kerken, overheidsinstellingen en bedrijven.


Kosten van werving van geld: De stichting is deels een fondswervende instelling waarbij het streven is de wervingskosten zo klein mogelijk te houden. Administratiekosten en de kosten van publicatie worden tot een minimum beperkt.

Jaarverslagen

Financieel Jaarverslag 2022

Financieel Jaarverslag 2021

Financieel Jaarverslag 2020

bottom of page