top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverMarjoke Verweij

Tussenwoningen geopend en meer nieuws

Zoals we in het vorige bericht lieten weten, waren de tussenwoningen zo ver dat ze gebruikt konden gaan worden door de meiden. In de zomermaanden zijn ook de laatste werkzaamheden uitgevoerd: verven, elektriciteit, meubels in elkaar zetten, (groente-)tuin. Alle laatste klussen zijn gedaan zodat de nieuwe tussenwoningen volledig klaar zijn!

Uiteindelijk een prachtig resultaat waar we heel blij mee zijn!Sinds die tijd zijn er steeds 2 meiden die er wonen. De meiden zijn hiermee superblij en trots om hun eigen plekje te hebben. Voor het eerste na lange tijd kunnen ze weer zelf hun leven gaan bepalen. Dat ze niet meer in de groep wonen betekent meer privacy en rust. Maar ook dat ze meer verantwoordelijkheden hebben: zelf boodschappen doen en koken, schoonmaken, financiën regelen, weer een telefoon hebben, etc…. Dit valt niet altijd mee voor ze en soms moet er dan ook worden bijgestuurd. Maar juist dit laat zien hoe belangrijk de tussenwoning is, als schakel tussen het leven in de shelter en weer de volledige zelfstandigheid hebben.

Ook voor de meiden die in de shelter zitten is deze nieuwe kans een extra motivatie om hun leven weer op orde te krijgen, zodat ook zij gebruik kunnen maken van deze tussenwoningen.

De officiële opening op 19 augustus was dan ook een groot feest. In aanwezigheid van velen werden de tussenwoningen officieel ingezegend en geopend.
We zijn iedereen die heeft bijgedragen aan de tussenwoningen enorm dankbaar.

In de zomer tijdens al het harde werken aan de tussenwoningen, bleken een heel aantal airco’s niet meer goed te werken: sommige waren stuk, anderen deden het nog wel, maar verbruikten enorm veel energie. En met de hoge temperaturen in de zomer (33-40°C) zijn airco’s geen overbodige luxe! Daarom hebben we vanuit Out of Abundance de aanschaf van nieuwe airco’s mogelijk gemaakt. Ook in de winter zullen zij goed van pas komen, want ze zullen gelijk ook dienen als verwarming.Sinds de oorlog in Oekraïne, is er veel gedaan voor de opvang van vluchtelingen. Mensen met schrijnende verhalen en veel verdriet, maar door dit alles heen vonden ook mooie ontmoetingen plaats. Fantastisch hoe gereageerd is op de vraag om een financiële bijdrage te leveren in de kosten voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Ruim 230 vluchtelingen zijn opgevangen, van voedsel voorzien, huisvesting e.d. Het geheel gaf een grote druk op het personeel, immers het gewone werk, de opvang van vrouwen die slachtoffer zijn van de mensenhandel, ging gewoon door. Op dit moment zijn vele vluchtelingen teruggekeerd naar Oekraïne of hebben een eigen plekje gevonden in Roemenië. Er wordt geen beroep meer gedaan op de Stichting waar Doret voor werkt. Onbekend is natuurlijk wat de toekomst zal brengen. Vol dankbaarheid mogen we als Stichting Out of Abundance melden dat u met elkaar ruim 18.000 euro heeft bijeengebracht. Inmiddels is daarvan in de afgelopen maanden ongeveer 13000 uitgegeven. Nog enkele betalingen moeten plaatsvinden, maar duidelijk is dat de giften de uitgaven overstijgen. We verwachten na de totale afrekening dat zo’n 20% van het totaal aan giften niet gebruikt zal zijn voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. De stichting is zich enerzijds bewust van de huidige financiële situatie van vele van de gevers, anderzijds staan nieuwe projecten om hulp te verlenen aan de beschadigde vrouwen op stapel. Desondanks achten wij het juist om u in de gelegenheid te stellen de 20% van uw gift terug te ontvangen. Wilt u hiervan gebruik maken, stuur dan voor 1 december een mail met uw gegevens naar onze penningmeester, de heer J.v.d.Straten. (auanl@hotmail.com).


Hoewel de temperatuur in Roemenië nog heerlijk is, zijn de voorbereidingen voor de winter ook weer getroffen. Verse groente zijn in de winterperiode nauwelijks te krijgen. Daarom worden groenten op zuur gezet. Als stichting Out of Abundance hebben we hier financieel aan bijgedragen.Tenslotte, net zoals in Nederland nemen ook in Roemenië de kosten van levensonderhoud sterk toe. Voeding, benzine en elektriciteit, alles is duurder geworden. Daarom is besloten om ook maandelijkse bijdrage van stichting Out of Abundance aan Doret te verhogen zodat zij haar rekeningen kan blijven betalen.


In het afgelopen jaar is er veel gebeurd, de opvang van vrouwen uit de mensenhandel, de opvang van vluchtelingen, de opening van de tussenwoningen. Grote reden voor dankbaarheid. Tegelijk blijven er forse uitdagingen in de begeleiding van de meiden, hun veiligheid en die van het team, lopende rechtszaken en onderscheid in wat juiste beslissingen zijn. Willen jullie hier alsjeblieft voor bidden?


Heb je vragen, opmerkingen of wil je gewoon een berichtje voor Doret achterlaten, reacties zijn welkom!

107 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page